Geerit

Heimwee

Is een
hevig verlangen
met
bijna ondraaglijke pijn
om het gemis
naar het
vertrouwde oude
dat allemaal nog
zo dierbaar is.

Naar website Emmy
Ikke

Geerit

social media